Управління персоналом в інституційній економіці

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчени