Інформація про автора

Шрамко, Назар Володимирович, студент групи УЛ-61 НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", Україна