Інформація про автора

Пічугіна, Марина, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", Україна