Інформація про автора

Кривда, Олена Віталіївна, НТУУ "КПІ ім. І.Сікорського", Україна